samnom ili sa mnom

Pravilno se piše sa mnom.

Lična zamenica ja u instrumentalu glasi mnom(e) i piše se odvojeno od predloga.

Isto važi i za druge predloge: sa tobom, sa njom, sa nama, sa vama, sa njima, itd.

PRIMERI: