podsetim ili potsetim, podsetiti ili potsetiti

Iz rubrike Jezičke nedoumice

Pravilo se piše podsetim/podsetiti.

Ovo je slučaj odstupanja od pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti, kada se d ne menja ispred s i š.

Neki od primera:

Odštampati
Odspavati
Podsmehivati se
Odseći

Odšetati

PRIMERI:

Slikarka Ana ga je podsetila na majku koja jutrom sedi na hoklici posmatrajući daljinu.

Od novog talasa straha koji ga je podsetio šta im se zapravo dogodilo, Sreten se zakačio rukama za Jovana jer je na njega gledao kao na starijeg brata uz kojeg je, uistinu, i odrastao u mahali.